WRITE. CREATE. DESIGN.

PUBLIC RELATIONS

DIGITAL MARKETING

GRAPHIC DESIGN

WEB DESIGN

CLIPPING SERVICE

SOCIAL MEDIA

EVENT MANAGEMANT

ЗА НАС

WHY NOT Комуникации е специјализирана агенција за односи со јавност и дигитален маркетинг која повеќе од три години се грижи за угледот и позиционирањето на компаниите на пазарот.
Како агенција за односи со јавност WHY NOT Комуникации на компаниите им нуди професионални услуги во односите со јавноста и дигиталниот маркетинг.

“Прашањата не прават штета, одговорите прават” – Сем Доналдсон –

МИСИЈА

Основната цел на WHY NOT Комуникации е градење на стабилна врска со клиентите која ќе се потпира на меѓусебна доверба во работењето, продлабочување на односите и негување и одржување на економскиот успех.

Да креираме концепт и комуникациска стратегија со која на нашите партнери ќе им обезбедиме да се доближат до својата публика, да ја креираат својата слика и репутација во јавноста.

“Единствената критика која вреди е онаа од јавноста” – Марк Твен –

Услуги

 • Графички дизајн

 • Односи со медиуми

 • Кризно комуницирање

 • Изработка на веб страници

 • Следење и анализа на медиумски објави

 • Управување со социјални медиуми

 • Организација на настани

 • Корпоративни комуникации

 • Односи со деловна/влијателна јавност

 • Дигитален Маркетинг

 • Консалтинг

ТИМ

КЛИЕНТИ

 • Web Client
 • Web Client
 • Web Client
 • Web Client
 • Web Client, Media Relations
 • Media Relations
 • Web Client
 • Web Client
 • Web Client
 • Web Client
 • Web Client